*โปรดอ่าน*

1 บัญชี (account) สามารถใช้ได้เพียงคนเดียวเท่านั้น หากมีการแชร์บัญชีใช้งาน ระบบสามารถตรวจสอบได้และจะถูกปิดบัญชีอย่างถาวร ไม่มีการคืนเงิน และมีโทษทางกฎหมาย

  • ห้ามผู้ใด ถ่ายเอกสาร เผยแพร่ แจกจ่าย เอกสารการเรียนทั้งหมด หากมีการละเมิดข้อตกลง ระบบจะทำการปิดบัญชีผู้ใช้อย่างถาวร ไม่มีการคืนเงิน และมีโทษทางกฎหมาย